Select Language

admin

හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පොකුණුවිට, කනේවෙල අමුණ

Pokunuvita, Kanewela Amuna, Horana Divisional Secretariat Division

The number of beneficiary farmer families of this bund business is 76.61 hectares (190 acres). The old weir structure that provided irrigation facilities to the above fed area was destroyed due to flood damage in 1998, and instead a small weir named Pinwala weir was constructed in the upstream part of the weir, but it had harmful effects on the land and other properties of Oya Dele. Due to the incident, the use of anvil was severely limited, and later the right bank of the anvil was broken and washed away, so the use of the anvil had to be completely abandoned. Therefore, instead of the Pinwala weir, which failed and was destroyed, the new Kanewela weir, consisting of six lift gates and other structures, with six lift gates and other structures, was constructed to provide irrigation water to a more easily and more nutritious area. 34 started in 2018 at a cost of 34, and the construction was completed in 2021 in several phases, and was handed over to the local agricultural association in the first quarter of 2022 by the current Honorable Governor, Marshal of the Sri Lanka Air Force Mr. Roshan Gunathilaka.

Lamp

Official web site lounched

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris. Cras elit nisl, rhoncus nec iaculis ultricies, feugiat eget sapien. Pellentesque ac felis tellus. Aenean sollicitudin imperdiet arcu, vitae dignissim est posuere id. Duis placerat justo eu nunc interdum ultrices.

vitae feugiat sapien ante eget mauris. Cras elit nisl, rhoncus nec iaculis ultricies, feugiat eget sapien. Pellentesque ac felis tellus. Aenean sollicitudin imperdiet arcu, vitae dignissim est posuere id. Duis placerat justo eu nunc interdum ultrices.

vitae feugiat sapien ante eget mauris. Cras elit nisl, rhoncus nec iaculis ultricies, feugiat eget sapien. Pellentesque ac felis tellus. 

News page first news

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris. Cras elit nisl, rhoncus nec iaculis ultricies, feugiat eget sapien. Pellentesque ac felis tellus. Aenean sollicitudin imperdiet arcu, vitae dignissim est posuere id. Duis placerat justo eu nunc interdum ultrices.

vitae feugiat sapien ante eget mauris. Cras elit nisl, rhoncus nec iaculis ultricies, feugiat eget sapien. Pellentesque ac felis tellus. Aenean sollicitudin imperdiet arcu, vitae dignissim est posuere id. Duis placerat justo eu nunc interdum ultrices.

vitae feugiat sapien ante eget mauris. Cras elit nisl, rhoncus nec iaculis ultricies, feugiat eget sapien. Pellentesque ac felis tellus. 

පුවත්

හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පොකුණුවිට, කනේවෙල අමුණ

පෝෂිත ප්‍රදේශය හෙක්ටයාර් 76.61 (අක්කර 190) ක් වන මෙම අමුණු ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිලාභී ගොවි පවුල් සංඛ්‍යාව 300 කි.
ඉහත පෝෂිත ප්‍රදේශය වෙත වාරි පහසුකම් ලබා ගන්නා ලද පැරණි අමුණු නිර්මිතය 1998 දී ගංවතුර හානි හේතුවෙන් විනාශවී ගිය අතර, ඒ වෙනුවට අමුණේ උඩුගං කොටසේ ස්ථානයක පින්වල අමුණ නමින් ප්‍රමාණයෙන් කුඩා අමුණක් ඉදි කරන ලද නමුත් , එය මගින් ඔය දෑලේ ගොඩ ඉඩම් වලට සහ සෙසු දේපළවලට හානිදායක බලපෑම් සිදු වීම නිසා අමුණ භාවිතා කිරීම දැඩි ලෙස සීමා වූ අතර, පසු කාලීනව අමුණේ දකුණු ඉවුරු කොටස කැඩී-බිඳී , සේදීයාම නිසා පින්වල අමුණ භාවිතා කිරීම ද සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැර දැමීමට සිදුවිය.
එසේ, අසාර්ථක වී විනාශ මුඛයට ගිය පින්වල අමුණ වෙනුවට , වඩා පහසුවෙන් සහ වැඩි පෝෂිත ප්‍රදේශයකට වාරි ජල පහසුව ලබා දී මේ අරමුණින්, විද්‍යාත්මක වාරි දත්ත ගවේෂණයකින් සහ ජල විද්‍යාත්මක හා ව්‍යුහාත්මක විශ්ලේෂණයන්ගෙන් අනතුරුව , එසවුම් දොරටු හයක් සහ සෙසු ව්‍යුහඅංගයන්ගෙන් සමන්විත නව කණේවෙල අමුණ , රුපියල් මිලියන 34 ක පිරිවැයක් දරමින් වර්ෂ 2018 වසරේ අරඹා, අදියර කිහිපයකින් 2021 දී ඉදිකිරීම් නිම කරන ලදුව , වත්මන් ගරු ආණ්ඩුකාරවර, මාර්ෂල් ඔෆ් ද ශ්‍රී ලංකා එයාර් ‍ෆෝස් රොෂාන් ගුණතිලක මැතිතුමා විසින් 2022 මුල් කාර්තුවේ දී ප්‍රදේශයේ ගොවිජන සමුහයා වෙත පවරා දෙන ලදී.

W3Schools.com W3Schools.com W3Schools.com

 

 

ඉහළ කාර්ය සාධනයක් පෙන්නුම් කළ රාජ්‍ය ආයතනයක් ‍ලෙස රන් සම්මානයක් බස්නාහිර පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් හිමිකරගන්නා ලදී.

කණේවෙල අමුණ නැවත ඉඳිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

WP_20180316_17_10_57_Pro WP_20180316_16_34_19_Pro WP_20180316_08_08_21_Pro

කැස්බෑව වැව වටා ඉදිකරන ලද ව්‍යායාම මංතීරුව 2018 පෙබරවාරි මස 22 වන දින ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.මේ සඳහා උපදේශක සේවා සපයනු ලැබුවේ බස්නාහිර පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මඟිනි.

28378395_2020184881532891_2522702383060309277_n 28378870_2020184831532896_7660210509044199641_n20180222_092137

 

කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, වාරිමාර්ග, ධීවර, සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය සහ ගොවිජන සංවර්ධන පිළිබඳ ගරු අමාත්‍ය ගාමිණි තිලකසිරි මැතිතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන් 2017-12-21 දින බස්නාහිර පළාත් සංස්කෘතික නිකේතනයේදී පැවති “අන්තර් ආයතන කාර්ය සාධන කළමනාකරණ තරඟයේ” පළමු කාණ්ඩයේ ප්‍රථම ස්ථානය බස්නාහිර පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් හිමිකරගන්නා ලදී.

_DSC0103_DSC0105